Kontakt


Mullbärsgården B&B

Strandgatan 27
621 56 Visby

Tel. 10.00 - 16.00    0498-271400/ +46 709 91 62 57,   

Akuta ärenden efter 16.00 +46 709 91 62 57    

www.mullbarsgarden.se

Boka här